Σκοπός – Θέσεις

Βασικός σκοπός της ΠΕΕΑΨ είναι:

Η εκπόνηση και διατύπωση θέσεων και προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς ή μη για την οργάνωση και διεξαγωγή της δραστηριότητας της ερασιτεχνικής αλιείας με ψαροτούφεκο στην Ελλάδα καθώς επίσης η προαγωγή των οικολογικών στόχων του και η προαγωγή της επαφής του ανθρώπου με την φύση γενικότερα.

Βασικό μέλημα της ΠΕΕΑΨ είναι η άρση των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί με τις διάφορες νομοθεσίες και αποφάσεις, κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών, όπου συνεχώς επιβάλλονταν περιοριστικά μέτρα κατά της δραστηριότητας, χωρίς καμία αιτιολόγηση και μελέτη, αντίθετα ακόμη και
με την κοινή λογική.

Αυτά τα άδικα μέτρα συνήθως επιβάλλονταν, κατόπιν υπογείων επεμβάσεων επαγγελματικών συμφερόντων, συντεχνιών ή και οργανώσεων, με προφανείς ή μη προφανείς σκοπούς.

Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το υποβρύχιο ψάρεμα ως δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει την πρόκληση καμίας μορφής ρύπανσης ,αντίθετα είναι ο πλέον οικολογικός τρόπος αλιείας και ο μόνος τρόπος αλιείας χωρίς απορρίμματα στο περιβάλλον (δίχτυα –παραγάδια κ.α).

Το υποβρύχιο ψάρεμα είναι το οικολογικότερο μέσο αλιείας γιατί:

 • Είναι επιλεκτικό και όχι τυφλό μέσο ψαρέματος.
 • Δεν έχει παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
 • Δεν προκαλεί ρύπανση – απορρίμματα στο περιβάλλον.
 • Φέρνει σε επαφή τον άνθρωπο με την θάλασσα και τη φύση.
 • Είναι τρόπος άσκησης και ευεξίας.
 • Ο υποβρύχιος αλιέας ψαρεύει μόνο ημέρα με την ανάσα του.
 • Προσέχει το περιβάλλον και δεν ρυπαίνει.
 • Ψαρεύει μόνο τα ψάρια που χρειάζεται για τροφή στα πλαίσια του νόμου.

Η ΠΕΕΑΨ στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αναστραφεί έστω και εάν είναι λυπηρό να διεκδικείται το αυτονόητο:
το δικαίωμα των αλιέων στην απρόσκοπτη επαφή με τη φύση και τις υπέροχες Ελληνικές θάλασσες.Θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Ερασιτεχνών Αλιέων με Ψαροτούφεκο

Ζητάμε από την πολιτεία να θεσπιστούν κανονισμοί οι οποίοι να καθορίζουν την ερασιτεχνική δραστηριότητα της Υποβρύχιας Αλιείας.Ιδιαίτερα αιτούμαστε την συμμετοχή μας σε κάθε διαβούλευση που αφορά την δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας μας όπως:

 • Χαρακτηρισμό οποιασδήποτε θαλάσσιας περιοχής ως Εθνικό Πάρκο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1650/1986
 • Θέσπιση σχεδίων διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών
 • Έγκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αφορούν σε θαλάσσιες περιοχές
 • Έγκριση αλιευτικών μελετών
 • Θέσπιση Νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα μας

Την θέσπιση κανονιστικών διατάξεων που να εξασφαλίζουν την αειφορική διαχείριση των θαλασσών από κάθε μορφής πίεση που της ασκείται π.χ.

 • Εντατική αλιεία
 • Ρύπανση (που προέρχεται από χερσαίες ή θαλάσσιες πηγές)
 • Παραγωγικές δραστηριότητες (ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ)
 • Κατάληψη αιγιαλού

Εάν προκύπτει από μελέτες, για την προστασία των αλιευμάτων, τοπική ή χρονική απαγόρευση να απαγορεύεται η αλιεία και σε ερασιτέχνες και σε επαγγελματίες.Να ακυρωθούν οι άδικες και μονομερείς διατάξεις που απαγορεύουν την Υποβρύχια Αλιεία σε περιοχές ή περιόδους που επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία ή άλλη μορφή ερασιτεχνικής αλιείας.Να δημιουργηθούν θαλάσσια πάρκα με πρόσβαση μόνο σε ερασιτέχνες αλιείς.Κατάρτιση πίνακα με πρόστιμα ανάλογα των συνηθισμένων παραβάσεων προς αποφυγήν αυθαιρεσίας από τις Υπηρεσίες επιβολής των σχετικών προστίμων.

Αναγνωρίζουμε:

 • Την ανάγκη για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων για την προστασία των ψαριών
 • Τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιμενικές αρχές στην επόπτευση της αλιείας και τον περιορισμό της παράνομης αλιείας.

Καταδικάζουμε

 • Την υπεραλίευση και την κάθε μορφής εντατική χρήση στους φυσικούς πόρους της θάλασσας.
 • Κάθε παράνομη δραστηριότητα που διενεργείται εις βάρος της θάλασσας και την υπέρβαση των κανονισμών που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και κάθε μορφής παράνομη αλιεία.

Κοινοποιούμε

 • Το γεγονός ότι το υποβρύχιο ψάρεμα ως δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει την πρόκληση καμίας μορφής ρύπανσης ,αντίθετα είναι ο πλέον οικολογικός τρόποςαλιείας χωρίς παρεμπίπτοντα αλιεύματα και χωρίς απορρίμματα στο περιβάλλον (δίχτυα –παραγάδια κ.α).
 • Την πρόθεση της οργάνωσης για συνεργασία σε κάθε επίπεδο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα μας.
 • Την έντονη αγάπη μας για τον υποβρύχιο κόσμο, την οικολογική συνείδησή μας και την πραγματικά και όχι φαινομενικά οικολογική στάση μας απέναντι σε αυτόν.