Βάλε εδω τα στοιχεία σου να γίνεις μέλος του Π.Ε.Ε.Α.Ψ.
Πληροφορίες Λογαριασμού
Εισάγετε ένα εύκολο όνομα χρήστη για να σας αναγνωρίζει το σύστημα. (Τα κενά επιτρέπονται)
Εισάγετε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ολες οι ενημερώσεις θα αποστέλονται σε αυτήν.
Προσωπικά στοιχεία
Συμπληρώστε με Ελληνικά κεφαλαία γράμματα.
Συμπληρώστε με Ελληνικά κεφαλαία γράμματα.
Για να γίνει μέλος κάποιος στον Π.Ε.Ε.Α.Ψ θα πρέπει να έχει άδεια ερασιτεχνικής αλιείας. Μετά απο τον αριθμό σημειώστε την Λιμενική αρχή που την έχει εκδόσει.
π.χ 18242 / Λιμεναρχείο Βόλου.