Τα σχόλια του ΠΕΕΑΨ στην Δημόσια Διαβούλευση για το Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο της Βόρειας Καρπάθου.

Χαιρετίζουμε την δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στην Κάρπαθο με σκοπό την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος του Αρχιπελάγους και ειδικότερα την προστασία της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Διαβάζοντας τους περιορισμούς ανά ζώνη που προτείνονται στο Π.Δ. εντός του πάρκου παρατηρήσαμε τα εξής:

Στις ζώνες Θ0 (περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης) και Θ1 περιοχή προστασίας της φύσης) ορθώς απαγορεύονται οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σε όλη την υπόλοιπη έκταση του πάρκου ήτοι στις περιοχές Ζώνη θ2 (περιοχή προστασίας της φύσης), Ζώνη θ3 (περιοχή προστασίας της φύσης) και Ζώνη θ4 (ειδική ζώνη διατήρησης), επιτρέπεται υπό όρους η παράκτια επαγγελματική αλιεία και η ερασιτεχνική αλιεία με συρτή καθετή και τσαπαρή.

Έτσι όπως είναι γραμμένο στα ανωτέρω άρθρα εννοεί ότι απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με ελεύθερη κατάδυση (ενώ επιτρέπεται η ελεύθερη και η αυτόνομη κατάδυση).

Το παραπάνω γεγονός δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά από εμάς, δεδομένου ότι στην διεθνή βιβλιογραφία στις κύριες απειλές της μεσογειακή φώκιας περιλαμβάνονται :

  • η εσκεμμένη θανάτωση από επαγγελματίες αλιείς,
  • η ατυχηματική εμπλοκή με αλιευτικά εργαλεία,
  • η αλλοίωση και η απώλεια των οικοτόπων του είδους (περιλαμβάνοντας την όχληση από τουριστικές δραστηριότητες και την ναυσιπλοΐα αναψυχής)
  • και τέλος η μείωση της διαθεσιμότητας φαγητού.

και σε καμία περίπτωση η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με ελεύθερη κατάδυση (υποβρύχιο ψάρεμα με το κράτημα της αναπνοής).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο
http://www.monachus-guardian.org/factfiles/medit16.htm
, στον ιστοχώρο της ΜΚΟ mom που εμπλέκεται με την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.)
(http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=33)
καθώς και σε δημοσιεύσεις σε όλο το εύρος της διεθνούς και Ελληνικής βιβλιογραφίας.

Ειδικότερα δε, σύγχρονη σχετικά έρευνα στην Ελλάδα δείχνει ότι η εκ προθέσεως θανάτωση από επαγγελματίες αλιείς παραμένει η κύρια πηγή της θνησιμότητας μεσογειακής φώκιας, αντιπροσωπεύοντας το 43% των θανάτων των ενηλίκων / νεαρών ζώων (Androukaki et al. 1999).

Παράλληλα δεν έχει αναφερθεί ποτέ διεθνώς θανάτωση φώκιας από ερασιτέχνη υποβρύχιο αλιέα.

Σε συνέχεια των παραπάνω δεν προκύπτει από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και πρακτική λόγος για τον οποίο να απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με ελεύθερη κατάδυση, ενώ παράλληλα στις ίδιες ζώνες να επιτρέπεται η παράκτια επαγγελματική αλιεία, (η οποία επαγγελματική αλιεία, ευθύνεται για την πλειονότητα των θανάτων της μεσογειακής φώκιας).

Να σημειωθεί εδώ ότι η ερασιτεχνική αλιεία με ελεύθερη κατάδυση περιλαμβάνει και την μικρότερη χρήση σκάφους (ή και καθόλου χρήση σκάφους) σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία με καθετή τσαπαρί και συρτή που επιτρέπονται στις αντίστοιχες ζώνες.

Συνοψίζοντας πολύ φοβούμαστε ότι αυτή η επερχόμενη απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας με ελεύθερη κατάδυση δεν περιλαμβανόταν στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που εγκρίθηκε από το ΤΔΦΠ/ΥΠΕΚΑ, γιατί δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη σε καμία περίπτωση. Αντίθετα φοβούμαστε ότι αυτός ο περιορισμός ζητήθηκε -κατά την διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς- από τους τοπικούς συλλόγους παράκτιων επαγγελματιών αλιεων ως «αντάλλαγμα» για την πολύ μικρή περιοχή στην οποία πλέον αυτοί δεν θα ψαρεύουν (ζώνη Θ0 και ζώνη Θ1), ώστε να μην υπάρχουν τα ενοχλητικά μάτια των ψαροντουφεκάδων στην περιοχή. Για να έχουμε άποψη για τα παραπάνω θα έπρεπε να τεθεί σε Δημόσια διαβούλευση και η Ε.Π.Μ. γιατί μας φαίνεται αδιανόητο ο μελετητής κατηγορίας 27 που υπογράφει την Ε.Π.Μ. να μην γνωρίζει την διεθνή βιβλιογραφία.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να μην απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με ελεύθερη κατάδυση στις περιοχές που επιτρέπεται η παράκτια επαγγελματική αλιεία, η οποία παράκτια επαγγελματική αλιεία είναι η διεθνώς νο1 αναγνωρισμένη αιτία θνησιμότητας της φώκιας και θα έπρεπε να είναι η πρώτη ανθρωπογενής δραστηριότητα υπό απαγόρευση (εφόσον γνώμονας είναι η προστασία της Monachus monachus και μόνο) .

Επίσης παρακαλούμε όπως στα άρθρα που περιγράφουν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στις Ζώνες Θ3 (περιοχή προστασίας της φύσης) και Θ4 (ειδική ζώνη διατήρησης) να τροποποιηθεί το χωρίο της ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να επιτρέπονται ΟΛΕΣ οι δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και όχι επιλεγμένοι τρόποι, οι οποίοι μάλιστα απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη χρήση σκάφους.

Συμπερασματικά
παρακαλούμε για την τροποποίηση των
εδαφίων του άρθρου 3, ΙΙ.4 εδ. 2. και ΙΙ5
εδ.2 ως εξής:

Επιτρέπεται:………………………………………………………………………………
«2.Η ερασιτεχνική αλιεία, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.»

Με εκτίμηση
ΠΕΕΑΨ, Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων με Ψαροτούφεκο.
ΣΕΕΚ, Σύλλογος Εκπαιδευτών Ελεύθερης Κατάδυσης.
ΠΣΑΥΚ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Υ/Β Κυνηγίου
ΓΛΑΥΚΟΣ Σύλλογος φίλων υποβρυχίου κυνηγίου με ελεύθερη κατάδυση.