Ανακοίνωση ΠΕΕΑΨ Ποσειδώνα

Το ΔΣ της ΠΕEΑΨ Ποσειδώνας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους προσπάθησε πολλές φορές να έρθει σε επικοινωνία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς για θέματα αλιείας. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων όμως και το μοίρασμα των θεμάτων μεταξύ τριών τουλάχιστον υπουργείων παρεμπόδισε αυτήν την προσπάθεια.

Αφότου δημιουργήθηκε το Υπουργείο θαλασσίων υποθέσεων και αλιείας τον Σεπτέμβριο του 2010 ( η λειτουργία του οποίου έλυσε τον γόρδιο δεσμό των αρμοδιοτήτων για την αλιεία), το ΔΣ της ΠΕEΑΨ Ποσειδώνας ήρθε σε επαφή με τους αρμοδίους και πρόσφατα κοινοποίησε επιστολή προς το υπουργείο με τις θέσεις και τις επιδιώξεις της ΠΕEΑΨ.

Η αντιμετώπιση εκ μέρους των αρμοδίων ήταν θετική και ευελπιστούμε ότι από τώρα και στο μέλλον θα υπάρξει δίαυλος επικοινωνίας για την εκπροσώπηση των ψαροτουφεκάδων καθώς και η συμμετοχή τους σε μελλοντική τροποποίηση των κανονιστικών διατάξεων για την ερασιτεχνική αλιεία.

Ταυτόχρονα με την πρόοδο του σημαντικού αυτού θέματος, παράλληλος στόχος ήταν η εξάπλωση της ΠΕΕΑΨ και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στην οργάνωση και στις διεργασίες της.

Μετά από πολλαπλές συσκέψεις του ΔΣ και εξέταση των υφισταμένων προτάσεων ολοκληρώθηκε η ανανέωση του site της οργάνωσης http://www.poseidonas.org/
καθώς επίσης και η ολοκληρωτική αλλαγή του οργανογράμματος λειτουργίας της ΠΕEΑΨ σε ένα σύγχρονο λειτουργικό πλαίσιο που να μπορεί να ανταποκριθεί στον Πανελλήνιο ρόλο του.

Βασικό στοιχείο της νέας μορφής οργάνωσης είναι το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα σε συλλόγους και μέλη να δημιουργήσουν τοπικούς πυρήνες ή τοπικές οργανώσεις και συμβούλια τα οποία με την καθοδήγηση και ενημέρωση της ΠΕEΑΨ θα μπορούν να λειτουργούν σε τοπικό ή πανελλήνιο επίπεδο.

Αναλυτικότερα εκτός από το ΔΣ θεσπίσθηκαν τέσσερις γραμματείες (γραμματεία επικοινωνίας, γραμματεία προεδρίας, γραμματεία οικονομικών, γραμματεία οργάνωσης), οι οποίες θα αναλαμβάνουν δράσεις στα επί μέρους θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Δημιουργήθηκαν τρεις επιτροπές συμβούλων του ΔΣ (τεχνική επιτροπή, επιτροπή μελετών, νομική επιτροπή), οι οποίες θα συνεχίσουν να στελεχώνονται με εθελοντές ανάλογων επιστημονικών προσόντων και δυνατοτήτων που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της συλλογής πληροφοριών και τεκμηρίωσης των θέσεων της ένωσης.
Θεωρούμε την στελέχωση αυτών των επιτροπών άμεση προτεραιότητα καθώς από αυτές θα εξαρτηθούν κύρια και σημαντικά θέματα των κινήσεων της ΠΕΕΑΨ.

Όσον αφορά την διαδικασία νέων μελών και φίλων το νέο οργανόγραμμα προβλέπει τα εξής:

Φίλοι μπορούν να γίνονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές του καταστατικού και συμφωνούν με τις επιδιώξεις της ΠΕEΑΨ χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Οι φίλοι μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές ή στις γραμματείες αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν και να εκλέγονται μέλη στα τοπικά συμβούλια ή στο ΔΣ. Φυσικά αυτή η δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά και στο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ισχύει αυτοδικαίως σε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να αναβαθμιστούν σε μέλη με πλήρη δικαιώματα. Τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες της Ένωσης με υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής 20€.

Τα υφιστάμενα μέλη και φίλοι δύνανται να συγκροτούν τοπικές οργανώσεις και να εκλέγουν 5μελή τοπικά συμβούλια που κατόπιν συνεννόησης με το ΔΣ αναλαμβάνουν τοπικές δράσεις. Σε μικρότερες περιοχές και με μικρή δύναμη μελών συγκροτούνται πυρήνες από μέλη και φίλους που ενημερώνουν και συντονίζονται για πανελλήνιες δράσεις.

Σε περιοχές που υφίστανται ενεργοί σύλλογοι που συμφωνούν και ενστερνίζονται τις επιδιώξεις της ΠΕEΑΨ θα έχουν την δυνατότητα (οι σύλλογοι) να είναι ευθέως φίλια συνδεδεμένοι με την ΠΕEΑΨ. Επίσης θα μπορούν να αναλαμβάνουν τοπικές δράσεις εν ονόματι της ΠΕEΑΨ κατόπιν ενημέρωσης του ΔΣ.

Η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται και σε ομοσπονδίες ερασιτεχνών αλιέων ή αθλητικής αλιείας που συμφωνούν στις επιδιώξεις της ΠΕEΑΨ και επιθυμούν να την συνδράμουν στο έργο της.

Είμαστε σίγουροι ότι έχει έλθει η εποχή που όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τις επιλογές μας και ότι η δυνατότητα να συνεχίσουμε την αγαπημένη μας δραστηριότητα και την απρόσκοπτη επαφή με τη φύση και τη θάλασσα θα εξαρτηθεί ευθέως από τον βαθμό εγρήγορσης και κινητοποίησης όλων μας. Η δυνατότητα για δράση παρέχεται απλόχερα σε όλους μας και κάθε δικαιολογία για μη συμμετοχή στην κοινή δράση θα σημαίνει αυτόματη μείωση της δυναμικής του συνόλου.

Ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο προτρέπουμε τα μέλη και τους φίλους μας καθώς και τους τοπικούς συλλόγους, να δραστηριοποιηθούν σε συνεργασία με την ΠΕΕΑΨ για την επίτευξη του κοινού στόχου παρ’ όλες τις αντιξοότητες που μπορεί να προκύψουν.