Επιστολή Προς ΥΕΝ

ΑΠΟ: ΠΕΕΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24/2/2011
ΠΡΟΣ: ΥΕΝ

ΘΕΜΑ: Επιστολή και θέσεις της ΠΕEΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων με Ψαροτούφεκο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το 2005 χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση.

Τα μέλη της αριθμούν μερικές χιλιάδες, ενώ πυρήνες και εκπρόσωποι της ΠΕΕΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ υπάρχουν στις περισσότερες πόλεις και νησιά της Ελλάδας. Μέλη και πυρήνες ασχολούνται είτε περιστασιακά, είτε τακτικότατα και με πάθος, με την ερασιτεχνική αλιεία με ψαροτούφεκο.

Η ερασιτεχνική αλιεία με ψαροτούφεκο (υποβρύχιο ψάρεμα) είναι ο μόνος τρόπος ψαρέματος, που στηρίζεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη επιλογή, η οποία είναι ηθικά και νομικά ορισμένη. Συνυπολογίζοντας τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος στο υγρό στοιχείο, αποτελεί την πλέον οικολογική μορφή αλιείας, αφού τα ψάρια διατηρούν ακέραιη τη δυνατότητα διαφυγής. Επίσης δεν περιλαμβάνει την πρόκληση καμίας μορφής ρύπανσης, ενώ είναι τρόπος αλιείας χωρίς παρεμπίπτοντα αλιεύματα και χωρίς απορρίμματα στο περιβάλλον .

Βασικός σκοπός της ΠΕΕΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ είναι:
Η εκπόνηση και διατύπωση θέσεων και προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς ή μη για την οργάνωση και διεξαγωγή της δραστηριότητας της ερασιτεχνικής αλιείας με ψαροτούφεκο στην Ελλάδα καθώς επίσης η προαγωγή των οικολογικών στόχων του και η προαγωγή της επαφής του ανθρώπου με την φύση γενικότερα.

Βασικό μέλημα της ΠΕΕΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ είναι η άρση των αδικιών που έχουν δημιουργηθεί με τις διάφορες νομοθεσίες και αποφάσεις, κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών, όπου συνεχώς επιβάλλονταν περιοριστικά μέτρα κατά της δραστηριότητας, χωρίς καμία αιτιολόγηση και μελέτη, αντίθετα ακόμη και με την κοινή λογική.

Αυτά τα άδικα μέτρα συνήθως επιβάλλονταν, κατόπιν υπογείων επεμβάσεων επαγγελματικών συμφερόντων, συντεχνιών ή και οργανώσεων, με προφανείς ή μη προφανείς σκοπούς.

Το αποκορύφωμα της μειωτικής διάκρισης και άδικης συμπεριφοράς του κράτους ενάντια στους ερασιτέχνες αλιείς με ψαροτούφεκο συνετελέσθη επί υπουργίας του κου Κιλτίδη με την απαγόρευση της αλιείας με ψαροτούφεκο στον Θερμαϊκό (διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. γ. του υπ’ αριθμ. 68/2009 (ΦΕΚ Α90/12.6.2009) Προεδρικού Διατάγματος) ενώ οι άλλοι τρόποι αλιείας, ακόμα και οι επαγγελματικοί, επιτρέπονται .

Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το υποβρύχιο ψάρεμα ως δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει την πρόκληση καμίας μορφής ρύπανσης ,αντίθετα είναι ο πλέον οικολογικός τρόπος αλιείας και ο μόνος τρόπος αλιείας χωρίς παρεπίμπτοντα αλιεύματα

Η ΠΕΕΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ μαζί με άλλες οργανώσεις και φορείς προσέφυγε στο ΣΤΕ για την άδικη αυτή μεταχείριση και την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

Η ΠΕΕΑΨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αναστραφεί έστω και εάν είναι λυπηρό να διεκδικείται το αυτονόητο: το δικαίωμα των αλιέων στην απρόσκοπτη επαφή με τη φύση και τις υπέροχες Ελληνικές θάλασσες.

Για τον σκοπό αυτό αιτούμαστε :
Την ενημέρωση και συμμετοχή μας σε κάθε Δημόσια διαβούλευση που έχει σχέση είτε με την ερασιτεχνική είτε με την επαγγελματική αλιεία σε όλη την επικράτεια.

Να ακυρωθούν οι άδικες και αναιτιολόγητες διατάξεις που απαγορεύουν την υποβρύχια αλιεία σε περιοχές ή περιόδους που επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία ή άλλη
μορφή ερασιτεχνικής αλιείας.

Σας κοινοποιούμε κε Υπουργέ αναλυτικότερα τις θέσεις της οργάνωσης καθώς και τις διεκδικήσεις της, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διεκδίκηση του αυτονόητου και η παύση του άδικου και μονομερούς περιορισμού των δικαιωμάτων μας σε σχέση με τους άλλους αλιείς.

Παρακαλούμε θερμά κε Υπουργέ να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τις προτάσεις μας και να επιληφθείτε των θεμάτων που αφορούν τους χιλιάδες ερασιτέχνες αλιείς με ψαροτούφεκο στην Ελλάδα.

Με τιμή
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Α.Ψ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ